تبلیغات
سفر به موفقیت - برای موفقیت در زندگی ...
به سوی موفقیت

برای موفقیت در زندگی ...

چهارشنبه 26 اسفند 1388 10:07 ب.ظ

نویسنده : سعیده رسولی

 

1-    برای موفقیت  و شادی در تمام جنبه های زندگی تفكر مثبت امری ضروری است.

2-     روابط اجتماعی، وضعیت جسمانی، شرایط مالی و موفقیت اجتماعی شما بازتاب دنیای درونی شماست.

3-  نحوه عملكرد شما همیشه با زیربنایی ترین ارزش ها و اعتقادات شما هماهنگ است.

4-    رمز موفقیت دو چیز است: تعیین اهداف و برنامه ریزی برای آنها ، و مشخص كردن انگیزه ها.

 

5-    شما می توانید بهتر از این كه هستید باشید،ثروتمندتر از اكنون باشید و توانایی های بیشتری داشته باشید چون می توانید افكار غالب خود را تغییر دهید.

6-  چون همیشه در انتخاب افكار خود آزاد هستید، كنترل كامل زندگی تان و تمامی آنچه برایتان اتفاق می افتد در دست شماست.

7-  شیوه تفكر شما نشان دهنده ارزش ها، اعتقادات و انتظارات شماست.

8-      تغییر، غیرقابل اجتناب است و چون با دانش  روزافزون و تكنولوژی رو به پیشرفت هدایت می شود با سرعتی غیر قابل قیاس با گذشته ، در حال حركت است.

9-  هر جا كه هستید  و هر چه كه هستید به خاطر آن است كه خودتان این طور خواسته اید.

10-        مسئولیت كامل آنچه كه هستید، آنچه كه به دست آورده اید و آنچه كه خواهید شد بر عهده خود شماست.

11-        عالم در نظم و تعادل كامل به سر می برد. شما همیشه پاداش كامل اعمالتان را می گیرید.

12-    همیشه از همان دست كه می دهید از همان دست می گیرید. اگر از عالم بیشتر دریافت می كنید به این دلیل است كه  می بخشید.

13-        پاداش هایی كه در زندگی می گیرید با میزان خدمت شما به دیگران رابطه مستقیم دارد.

14-    هر چه بیشتر برای بهبود زندگی و سعادت دیگران كار و مطالعه كنید و توانایی های خود را افزایش دهید، در عرصه های مختلف زندگی خود نیز پیشرفت بیشتری به دست می آورید.

15-        همه امیدها، رؤیاها، هدف ها و آرمان های شما در گرو سخت كوشی شماست

16...یادت نره نظرتو بگی..راجع به  این عکس..مطلب..
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -